Kontaktinfo:

Besøksadresse: Tengsastrandveien 28, 4370 Egersund
Postadresse: Postboks 300, 4370 Egersund

Rideskolen: rideskole.edr@gmail.com / Martine Bilstad: 483 92 756
Styret: edr.styret@gmail.com / Helene Øglend: 948 60 316

Kontaktansvarlig for sponsorer: Jørunn H. Tronerud / jhtronerud@outlook.com
Kontaktansvarlig for web og sosiale medier: Maria Øgrey / mail@mariaogrey.com
Kontaktansvarlig for stevner og sportslige aktiviteter: Maria Øgrey / mail@mariaogrey.com / stevner@hotmail.com
 

Kart og veibeskrivelse:

Fra Stavanger E39
Følg E39 mot Kristiansand, ta av på Rv51 (Bjerkreimsveien) mot Tengesdal og kjør ca 5km,
ta til venstre (Jærveien Rv44) mot Egersund sentrum og deretter første til høyre (før broen, skiltet Ridesenter).
Følg veien til endes, forbi boligfeltet.

Fra Kristiansand E39
Følg E39 mot Stavanger. Når du kommer til krossmoen tar du til venstre i krysset rett etter Kontrollstasjonen
og følger Krossmoveien Rv42. Kjør ca 10km mot Egersund sentrum. Når du kommer til rundkjøringen ved jernbanen,
fortsett rett frem og ta til høyre i neste rundkjøring ved Shell, og kjør over broen ved jernbanen. Følg Jærveien (Rv44)
ca 2km og ta til venstre rett etter broen. (skiltet Ridesenter). Følg veien til endes, forbi boligfeltet.

Klikk på kartet for veibeskrivelse via Google maps: