Referat fra medlems- og årsmøter

Referat fra medlems- og årsmøter vil fom mars 2017 bli lagt ut på
facebooksiden vår "Informasjonsside for medlemmer i EDR" under "Info > Filer".