Retningslinjer vedrørende kurs/arrangementer på EDR's anlegg

 

Styret i klubben ser positivt på alle tiltak som kan øke aktiviteten på senteret.
All kursvirksomhet må være godkjent av klubbens styre. Styret har imidlertid
6 forutsetninger som må oppfylles ved arrangering av kursvirksomhet.

1. Kurset/arrangementet kan ikke fortrenge rideklubbens aktiviteter.
(Barneridning og leieridning).

2. All ridning skal foregå med sikkerhetsutstyr som er påbudt i henhold til
NRYF’standard (Kr 1 paragraf 135). Dersom ureglementert ridning forekommer,
forbeholder styret seg retten til å avbryte arrangementet med umiddelbar virkning.

3. Fasilitetene ryddes og rengjøres etter bruk.

4. Arrangør av kurset/arrangementet skal ta inn baneleie/anleggsleie for de
av deltakerne som ikke allerede har betalt denne via sin stalleie eller halvårlig
baneleie/anleggsleie, med kr. 50,- pr.dag. Kvitteringsblokk lånes på kontoret.

5. Arrangør er ansvarlig for at EDR’s kiosk holdes åpent under hele kurset/arrangementet.
All salg/servering skal være til inntekt for klubben.

6. Det påligger en avgift pålydende kr. 100,- pr.time for leie av anvist ridebane.

 

Tidsrom  ..................................................

Arrangør/ansvarlig  ...................................................................

Egersund, ............................. for styret ................................................