33087636_10155849350016917_2829220761762267136_o.jpg

Ønsker du å bli medlem av Egersund og Dalane Rideklubb?

Husk at alle som skal skal starte stevner i klubbens navn eller løse inn baneleie må ha betalt medlemsavgiften.
Medlemsavgiften betales første gang til kontonr: 5320.05.20560 (Husk å merke med navn og fødselsdato)
Betaler du for familie, må betalingen merkes med alle familiemedlemmers navn og fødselsdato
Deretter vil du motta faktura i posten hvert år.

Enkeltmedlemskap: 500,-     /     Familiemedlemskap: 700,-

 


Styret ved EDR:

Leder: Maria Øgrey
Nestleder: Ina Shelby

Styremedlemmer:
Jørunn H. Tronerud  /   Kariann Halstensen  /   Anna S. Eide
Merethe Sundstø   /   Anne Brit Helgeland

Varamedlemmer:
Henry Øglend

 

Referat fra styremøter og medlems-/årsmøter er tilgjengelig på klubbens
facebookside for medlemmer. Ønsker du tilsendt referat ta kontakt med
styret på edr.styret@gmail.com