33087636_10155849350016917_2829220761762267136_o.jpg

Ønsker du å bli medlem av Egersund og Dalane Rideklubb?


Alle som deltar på ridekurs, starter stevner i klubbens navn og/eller har baneleie hos oss må være medlem i klubben.
Når en er medlem inngår også forsikring gjennom Norges Idrettsforbund for barn under 12 år som gjelder under organisert trening. Alle medlemmer mottar også bladet Hestesport fra Norges Rytterforbund (verdi 390,-)

Medlemsavgiften betales første gang til kontonr: 5320.05.20560 (Husk å merke med navn og fødselsdato)
Betaler du for familie, må betalingen merkes med alle familiemedlemmers navn og fødselsdato
Deretter vil du motta faktura i posten hvert år.

Enkeltmedlemskap: 500,-     /     Familiemedlemskap: 700,-

 


Styret ved EDR:

Leder: Helene Øglend
Nestleder: Ina Shelby

Styremedlemmer:
Jørunn H. Tronerud  /   Kariann Halstensen  /   Merethe Sundstø
Daniela Reichel   /   Gunnar Herveland

Varamedlemmer:
Henry Øglend og Maria Øgrey

 

Referat fra styremøter og medlems-/årsmøter er tilgjengelig på klubbens
facebookside for medlemmer. Ønsker du tilsendt referat ta kontakt med
styret på edr.styret@gmail.com