INFORMASJON TIL MEDLEMMER OM  STATUS FOR «HEST FOR FOLK FLEST» PROSJEKT

2013 pilot med Hest og Helse og NRYF

- 6 ukes periode med pilotprosjekt – totalt 12 samlinger
- Utbetaling til gruppeleder + hjelpere for å dekke kjøring av deltagere, utgifter, osv
- Prosjektmidler fra NRYF
- Inntekt til klubben   hest – og anleggsleie   : 4,800 kr.

Utstyr:                             5,000
Bommer sett:                 3,000 kr
Totalsum:                       12,800

 

Hest for Folk Flest – 2014 ut i friluft

Mål:
- Øke aktivitet for inaktive personer med funksjonsnedsettelse
- Gi hest/ride tilbud til flere kategori av rytter v. EDR
- Øke bredde (på sikt kanskje å øke medlemstall)
- Drive idrett i folkehelse perspektiv, i tråden med NRYF og Norges Idrettsforbund
- Åpne friluftsopplevelse for flere
- Gi flere muligheten for kontakt med hest
- Iintegrere flere i idrettsklubben EDR

 

Prosjekt timer inngår i EDR rideskoletilbud for ryttere som ikke kan benytte seg av ordinær ridetimer (samsvar med NIF og NRYF satsing på bredde)

- Det innebærer stallaktivitet, ride- og kjøre aktivitet og er ikke en behandlingsform
- 2 timer tirsdager  (10.30 – 12.30)
- 1 time lørdager    (11.30 – 12.30)
- x 1 samling med matlaging m. Dalane Friluftsråd vår / høst
- x 40 timer/samlinger 4.3.14 – 7.6.14

 

Midler: Sparebankstiftelse – 25,000kr – øremerket utstyr -vogn til kjøring, motivasjons utstyr, caveletti, redskap osv.

Folkehelse Prosjekt – 3,000 – øremerket trivsel, kompetanseheving

Rogaland Fylkeskommune  - 50,000 iht søknad - drift,  leie av hest/ anlegg, kompetanseheving, utstyr, utgifter til undervisning, transport, administrasjon

NRYF - 10,000 – øremerket kompetanseheving, overflyttet restmidler fra 2013
 

Kompetanseheving:

Mars: 2 personer gjennomførte Hest og Helse kurs, Tilrettelagt ridning, Beitostølen
Mål – å øke kunnskap, øke sikkerhet generelt, få ned tilfeller av ulykker /fall

April: Avholdt sikkerhetskurs + tilrettelagt ridning informasjon for alle Barneridning leiere, instruktører, gruppeledere og hjelpere på prosjektet

Juni: Førstehjelpskurs, relatert til skader v. stallen. Åpen for alle EDR medlemmer

Våren 2015: x2 instruktører / hjelpere sendes til nytt «Tilrettelagt ridning kurs», Beitostølen

 

Vi i prosjektet ønsker her å informere alle medlemmer om aktivitet, organisering og finansiering. Prosjektet er forankret i EDR, NRYF og Hest og Helse. Ta kontakt om du har spørsmål, eller kanskje kan tenke deg å være med å hjelpe i prosjekt etter ferien (opplæring blir gitt). Det er gøy og givende.

Sue Maun, 99529802, masc@sus.no  Sari Heikkinen Tengs, 90098134