På vinterstid er ridehallen opptatt mens all undervisning foregår. Resten av året blir timene holdt utendørs så lenge været tillater det. Når timene foregår i ridehallen bes alle tilskuere om å oppholde seg i rytterstua og ikke på banen. Pga. sikkerheten skal alt hindermateriell alltid stå på sin plass og ikke forlates på banen etter undervisning eller egen ridning.
Longering er ikke tillatt i hallen, og løshopping må gjøres morgen/kveld når andre ikke benytter banen.
Husk at all bruk av hinder ikke er tillatt å bruke uten at en voksen ansvarlig over 18 år er tilstede.

 

Mandag


kl 15.00 - 15.45

Rideskole

kl 16.00 - 16.45
Rideskole

kl 17.00 - 17.45
Rideskole

kl 18.00 - 18.45
Rideskolekl 19.00 - 19.45

Rideskole,
voksenparti

Tirsdag

10.00 - 11.30
Hest for folk flest
kl 15.45 - 16.30

Rideskole

 kl 16.45 - 17.30
Rideskole

18.00 - 19.00
(oddetallsuker)

Sprangtrening
Marit Stranden

19.00 - 20.00
(oddetallsuker)

Sprangtrening
Marit Stranden

 

 

 

Onsdag

kl 16.00 - 16.45

Rideskole

kl 17.00 - 17.45
Rideskole

kl 18.00 - 18.45
Rideskole, sprang


kl 19.00 - 19.45
Rideskole


 

Torsdagkl 16.00 - 16.45

Rideskole

kl 17.00 - 17.45
Rideskole

kl 18.00 - 18.45
Rideskolekl 19.00 - 19.45
Rideskole, sprang

Fredag
kl 15.00 - 16.00

Terapiridning
kl 17.00 - 18.00
(partallsuker)

Barneridning
 


 

Lørdag

kl 08.30 - 09.30
Terapiridning

kl 11.30 - 12.30
Hest for folk flest