Kontakt

Kontaktinfo:

Besøksadresse: Tengsastrandveien 28, 4370 Egersund
Postadresse: Postboks 300, 4370 Egersund

Rideskolen: rideskole.edr@gmail.com
Styret: edr.styret@gmail.com

Kontaktansvarlig for nettside og sosiale medier:

Maria Øgrey / maria@ogrey.com

Veibeskrivelse:


Fra Stavanger E39

Følg E39 mot Kristiansand, ta av på Rv51 (Bjerkreimsveien) mot Tengesdal
og kjør ca 5km, ta til venstre (Jærveien Rv44) mot Egersund sentrum og deretter første til høyre (før broen, skiltet Ridesenter). Følg veien til endes, forbi boligfeltet.

Fra Kristiansand E39
Følg E39 mot Stavanger. Når du kommer til krossmoen tar du til venstre i krysset rett etter Kontrollstasjonen og følger Krossmoveien Rv42. Kjør ca 10km mot Egersund sentrum. Når du kommer til rundkjøringen ved jernbanen, fortsett rett frem og ta til høyre i neste rundkjøring ved Shell, og kjør over broen ved jernbanen. Følg Jærveien (Rv44) ca 2km og ta til venstre rett etter broen. (skiltet Ridesenter). Følg veien til endes, forbi boligfeltet.