Oppstalling

Egersund ridesenter ble bygget i 1974 og ligger fint til langs elvekanten, bare noen minutter fra Egersund sentrum. Stallen er delt i to avdelinger og har plass til 24 hester inkl. 8 skolehester. Stallene har romslige bokser med vinduer og vannkar, med tilgjengelige vaskeplasser, og salrom. Det er også 5 utebokser til gjester. Senteret har to utendørs ridebaner, på ca 45×60, og 25x40m i tillegg til ridehall på 20×40.

 

Månedspris for oppstalling hos oss er 2000,-
Fôr og høy er ikke inkludert i leien. Spon er inkludert fire dager i uken så lenge senteret har tilgjengelig.
Hver oppstallør får tildelt hvert sitt låsbare skap og en større “bod” til oppbevaring av fôr og utstyr.
Høy kan kjøpes av klubben.

Ridesenteret blir drevet på dugnad av klubbens medlemmer og oppstallører

Baneleie

For de som ønsker å benytte seg av rideklubbens ridehall, utebaner og hindermateriell, men som ikke er oppstallører er det mulig å ha baneleie hos oss. Vi tilbyr dags, måned- og helårsleie for de som er medlem i rideklubben.

Alle som løser baneleie og/eller rir kurs i klubbens regi, plikter å være medlem i EDR.
Avgift skal være betalt og kvittering kunne forevises før klubbens baner og hall tas i bruk.

Ønsker du baneleie hos oss, ta kontakt med styret på mail: edr.styret@gmail.com

Pris pr dag: 100kr
Pris pr måned: 400kr
Pris pr år: 3200kr (4mnd gratis ved helårs)