Medlemskap

Alle som deltar på ridekurs, starter stevner i klubbens navn og/eller har baneleie hos oss må være medlem i klubben.

Når en er medlem inngår også forsikring gjennom Norges Idrettsforbund for barn under 12 år som gjelder under organisert trening.

For medlemskap, send en mail til edr.styret@gmail.com med navn, fødselsdato, mailadr, telefon og adresse på
alle som skal være medlem. Faktura sendes ut på mail og faktureres årlig. Nye elever i rideskolen registreres ved påmelding av ridekurs.

Priser fra 2023:

Enkeltmedlemskap: 550,
Familiemedlemskap: 750,-

Styret ved EDR 23/24


Leder:
Elisabeth B. Kjørmo
Nestleder: Trond Erik W. Haaland

Styremedlemmer:
Kamilla Aakre
Tor Christian Barka
Knut Tonstad
Daniela Reichel

Varamedlem:
Tonje Gjerstad

Referat fra styremøter og medlems-/årsmøter er tilgjengelig på klubbens facebookside for medlemmer.

Ønsker du tilsendt referat ta kontakt med styret på edr.styret@gmail.com